Мечтаното жилище за всеки българин и реалната действителност

Ипотека – не, благодаря

Понякога е по-изгодно покупката на имот да се дофинансира с потребителски кредит

 

Потребителските кредити не са създадени за покупка на имоти. Особено сега, когато лихвите са рекордно ниски и банките се конкурират жестоко в пласирането на заеми за покупка на имот. Но в някои случаи потребителският кредит е по-добрият избор.

Най-базово логиката е в това, че учредяването на ипотека е свързано с допълнителни разходи. До определен размер на кредита тези разходи се оказват по-големи от това, което се спестява с по-ниската лихва по ипотечния кредит. За кредити до към 50 хиляди лева разходите и главоболията по учредяването на ипотека излизат повече.

Кога работи това

Преди всичко за хора, които имат достатъчно спестявания да финансират сами поне 70% от цената на набелязания имот и търсят от банка останалата сума.

Това са горе-долу порядъците в практиката.  По този начин срокът на изплащане на кредита се свива 2 или 3 пъти, откъдето се спестяват разходи за лихви и сметката излиза в полза на потребителя.
Второ, говорим за хора, които имат достатъчно голям текущ доход, за да изплащат по-високи месечни вноски по кредита. Ипотечните са дълги и месечната вноска за 30 години може да е двойно по-малка от такава по потребителски заем, отпуснат за 10 години.

Най-накрая, имотни сделки, съфинансирани с потребителски заем, са подходящи за жилища, които са в процес на изграждане. „Няма как да се учреди ипотека на сграда, която няма акт 14. Да не говорим, че може и въобще да не се стигне дотам никога.

„По закон ипотеката по кредита трябва да се подновява на всеки 10 години, за да бъде валидна. Бумът на ипотечното кредитиране започна преди около 10 години, т.е. сега е моментът голяма част от ипотеките да подлежат на подновяване. Това е свързано, от една страна, с разходи, а от друга страна, хората предпочитат да съкратят периода на кредита и да станат собственици на имота“

Подобно финансиране си заслужава, когато клиентът има увереност, че може да реализира на печалба жилището до половин-една година след покупката.

Вижте обаче заслужава ли си труда тази покупка и един по елегантен начин!

Решение: Инвестиционна застраховка живот с отлична доходност

 

Потърсете професионална помощ от мен за въпроси и консултация

Антонина Стоянова – 0899 998072 

Главен финансов консултант в Тогедър