Как да живеем живота на нашите мечти

img_20170106_183058s

            Как да водим щастлив и удовлетворен живот

Как да изградим Умения за изкарване на пари, да можем да ги задържим и увеличим, и да се справим  с всички  препятствия в областта на финансите. Как да получим максимална удовлетвореност от живота.

Защо покупката на жилище е фикс-идея за повече хора. От незапомнени времена това е мечта и задължително действие за много хора. От нашите родители това е просто установен навик  и „сигурна инвестиция“. И ако ние не последваме този пример ще ни смятат за неудачници. От друга страна следваме опита на по заможните в обществото. Те карат хубави и нови коли, имат просторни жилища и ние смятаме, че трябва да следваме техния опит. В повече от случаите  обаче това не е нужната стратегия за нас. Ако сме направили лоша инвестиция и анализираме това, най доброто е да излезем от нея, а не да се правим че не виждаме какво се случва.

Когато правим инвестиции и финансово планиране трябва да вземем предвид до къде искаме да стигнем, какви са нашите цели. Какво е важно да знаем и да направим, за да изградим наша стратегия за постигане на  щастлив живот.  Важно е да имаме стройна система от действия в която:

  1. Да определим нашата цел – точно измерима с числа и срокове.
  2. Да направим анализ на уменията ни – да извлечем максимална полза от уменията ни, да ги остойностим.
  3. Да се образоваме с подходяща литература в сферата на личните финанси
  4. Да направим анализ на нашите активи и пасиви. Да установим – Какво трябва да направим да постигнем паричния поток, който да ни позволи да водим желания живот.

Важно: За постигане на желания стандарт на живот трябва да използваме до 70% от приходите ни.

И помнете: влизането в даден бизнес с цел Къси продажби на бизнес, бързите инвестиции в недвижими имоти с цел препродажба може да са Не успешни в 95% от случаите.  По този начин може да имате  загуба на всички средства. Всички успешни инвестиции  се случват дългосрочно.

За да водите щастлив и удовлетворен живот , свържете се с мен за да направим заедно вашия Финансов план за живота.

Антонина Стоянова
финансов консултант

ТОГЕДЪР БЪЛГАРИЯ ООД
1606 София
Бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“ № 26
GSM   +359 0899 998072
e-mail: antonina.stoyanova@together.bg
www.together.bg