Проблемите в работата

Problemi---

 

Проблемите в работата

Цена 33лв.

Поръчайте  с експресна доставка  на телефон 0899 998072

 

 Проблемите  в   Работата

Много често сте чували от ваши приятели израза  – „Няма подходящи хора за тази работа“.  В същото време от друга страна постоянно има хора, които търсят подходящата за тях работа и казват, че няма такава. Мислите ли, че има щастлива случайност или добър късмет, дали е плод на съдбата дадена желана от нас позиция в дадена организация?

И все пак има интелигентни, способни хора, които не са преуспяли или срещат определени затруднения да постигнат своите желания. Какви са основните компоненти за успех, какви качества е добре да развием, дали единствено желаното възнаграждение ще бъде основен мотиватор за нашето ежедневие?

В тази книга може да научите от колко и какви части се състои Живота ни:  7/10 работа, 1/10 семейни дела, 1/10 политически дейности и 1/10 почивка. Може да научите как да получите дадена длъжност, да я задържите и да се Усъвършенствате в нея. От какво зависи запазването на една длъжност и какво е стабилната даденост.

Необходима ли е работата  и как можем да се справим с объркванията на делничния свят? Къде се крие корена за нашето нещастие и кое ни прави щастливи? Каква е разликата между забавление и работа?  Има ли цел в играта, ами в работата?

Каква е Анатомията на объркването и как можем да се освободим от него, какво е стабилната даденост. Какво е увереност, интелигентност и сигурност – липса на объркване, умения за преодоляване и възможност да се справим с объркването.

Каква е Анатомията на Живота като игра – каква е свободата,   границите и целите, каква е тайната на  Ефективността. Какъв е цикълът на действие и можем ли активно да случваме желаните от нас промени в цикъла на действие.

Афинитет, Реалност, Комуникация – три важни точки, взаимно сързани, които  ни дават знания и логичен отговор на злополуките в индустрията, грешките в офиса или дори неадекватния  разговор между съвсем близки хора. Афинитета е  тясно свързан пространството. Реалността е свързана със солидностите, прдставлява Хармония на душевно равнище и солидност на материално равнище.  Комуникацията е свързана с потока на идеи или частици между солидностите.  Знаете ли какво е тонова скала на емоциите  и как можем ефективно да имаме комуникация с хора в реалността. Ефективната комуникация  е като магия – способността да се свързваме с хората, изслушваме каквото ни казват, потвърждаваме казаното от тях, казваме достатъчно спокойно каквото имаме да казваме и достатъчно често, че да го приемат  и съгласуваме действията си с тях.

Работата е прилагането на внимание и действия към хора или предмети, намиращи се в пространството. Човекът, който преднамерено избягва работата, обикновено работи много повече и по-усилено от този, който я върши с удоволствие. Работата е стабилната даденост на това общество.

В книгата може да научите и Как да се справим с преумората и как да бъдем преуспяващи хора?

Да бъдем част от Вселената, от една цивилизация означава да имаме цел и да упражняваме своята висша привилегия – да сме Богоподобни и да сме създатели на блага,  да имаме  полезност за обществото. Самото имане на нещо за правене и причина да го правим , създава контрол на живота ни.

Безценна като инструмент за да  Откриете вашите ценности и правилна мотивация в желаната от вас Работа  с книгата.

Поръчайте още днес с експресна доставка на телефон 0899 998072