Пределите на пазара

Пределите на пазара

     Цена: 30лв

 

                                      Пределите на пазара

Днес живеем в смесени икономики, които съчетават в ралична степен свободен пазар и държавна власт. Авторът защитава тезата, че когато пазарът е доминиращ, не може да се справи със собствените си предели и непрекъснато ги отблъсква, до един момент на разрив. Тогава управлението се поема от политическият режим, който от своя страна също има предели и те водят до нов срив. Пределите на капитализма са си поставили трудната задача да съгласуват индивидуалния и колективния разум в много ситуации. Дали и как въобще  съществува  саморегулуране на пазарите. Предприятията имат ли реална причина да държат сметка за замърсяването на средата, освен ако не е финансова загуба за тях. От друга страна държавата все по трудно се справя с лобитата, особено по въпросите на околната среда.

Какво представляват големите махаловидни движения на икономиката. Икономическата история от последните 200 години е история на циклични движения. С кратки примери, следвайки логиката на развитието и  онагледяващи графики придобиваме представа за централизирана планова икономика и пазарна система.  В 19 век е налице продължителна експанзия на капиталистическата система, все повече страни премахват пречките пред свободната инициатива на предприемачите. Триумфът на пазарната система се измерва с материалното благосъстояние, измерено чрез брутния вътрешен продукт на глава от населението. Как обаче може да се обясни в началото на тридесетте години – голямата депресия – изразена с  драстична безработица и спадане на материалните блага. В много страни неконтролирания растеж на капитализма беше сочен като основен виновник  за мизерията. В някои страни политиката пое управлението на икономиката.

Ще се запитаме кои са най съществените опасности на тези движения. Глобализацията, финансовата криза, нарастващото неравенство на доходите не достигат ли пределите на пазара?

Авторът предлага да няма дебат – пазарът или държавата,  да съществува съчетание между двете. Правилният въпрос е как да се реализира? Единственото, което има значение е благосъстоянието на хората. Пазарът и държавата са инструменти за постигането на тази цел. Да търсим една прагматична концепция за съответната роля, която пазарът и държавната власт, трябва да изпълнят.

Поръчайте с експресна доставка на 0899 998072

Антонина Стоянова
Консултант лични финанси
Мениджър продажби