Вчера свърши снощи, или какво е успехът според Зиг Зиглар

zigziglar

Зиг Зиглър (1926–2012) намира общ език с хора от всички възрасти и е един от най-търсените оратори на Америка. Умението да общува с другите чрез „изречените“ слова превръща творбите му в „учебник“ за много компании, висши учебни заведения, религиозни общности, търговски организации и дори затвори. Ораторската дарба на Зиг Зиглър се радва на международна известност, преведен е на много езици. Трикратен носител на признание от Конгресния регистър на Съединените щати за приноса му към борбата с наркотиците и системата на свободно предприемачество, той всяка година изминава над 460 000 километра, за да попу­ляризира посланието си с много хумор, оптимизъм и надежда. Щастливо женен за своята „Червенокоска“, Джийн Абърнати от Джаксън, Мисисипи, и баща на три дъщери и син, Зиг Зиглър привежда неопровержими свидетелства, че можете да получите всичко, което искате от живота, ако помагате на другите да получават онова, което те искат.

• Забележителните хора имат едно общо нещо: абсолютното чувство за мисия.

• Най-смъртоносната болест в света е „създаването на твърдо отношение“.

• Какво получаваш, като постигнеш целите си, не е толкова важно, колкото в какво се превръщаш.

• Можеш да получиш всичко, което искаш в живота, ако само помогнеш на достатъчно хора да получат това, което искат.

• Най-важният инструмент за убеждаване, който имаш в арсенала си, е етиката.

• Успехът означава да направим най-доброто, което можем, с това, което имаме. Успехът е в правенето, не в получаването – в опитването, не в триумфа. Успехът е личен стандарт – протягане към най-висшето, което е в нас – в превръщането на всичко, което можем да бъдем. Ако даваме най-доброто от себе си, ние сме успешни. Успехът е максималното използване на възможностите, които имате.

• Очаквай най-доброто. Приготви се за най-лошото. Капитализирай това, което дойде.

• Ако търсиш приятел, ще откриеш, че са малцина. Ако търсиш да си приятел, ще откриеш приятели навсякъде.

• Грешката е събитие, не човек. Вчера свърши снощи.