Митове и легенди за алтернативните инвестиции

Интереса към алтернативните форми на спестяване и инвестиции расте и това е факт.
Мнозина може би си мислят, че тези форми са аналогична алтернатива на депозита. Мислят си, че само ще сменят депозита с например взаимен фонд и ще продължат да действат по същия начин със своите финанси и в живота.

Реалността е по-различна. Новите форми изискват да предвидите постоянен паричен поток, който всеки месец ще внасяте.
Също така е възможно пропуски, забавяния и ли прекратяване на потока да причинят промяна в резултантния натрупан паричен запас (капитал) поради неустойки. С други думи – доходността зависи от това до колко сте сериозни.

Друг въпрос, който възниква е какво се случва, когато всички започнат да използуват алтернативните форми?
Тъй като живеем в свят, в който игрите на глада са по-скоро документален филм, отколкото художествена измислица – има твърде много хора, които се конкурират по между си и всеки ден сътворяват иновации в света на финансите, така че по-гъвкавите да са по-напред от живеещите по инерция. Конкуренция има, защото сме 7 милиарда, а планетата земя е само една.
За това, ако сме отговорни към нашите деца и близки хора – ще ни се налага да се учим да работим с новите инструменти.

Когато всички използуват алтернативните форми, то доходността им ще се изрявни с инфлацията, а тези, които се противят – ще останат зад борда (спестяванията ще им се топят). Това е аналогично на отказ за използуване на мобилен телефон и интернет – скоростта на комуникация се забавя спрямо останалите и след време спират да ви търсят.

За да се справим с новите предизвикателства на алтернативното спестяване е необходимо да предприемем 3 стъпки, чрез които да гарантираме стабилност на потока, необходим за спестяване:

– Управление на прихода
– Стабилизиране на разхода
– Осугуряване на близките хора

Без тези стъпки – гарантирано опитите за спестяване ще се провалят и загубите от този провал биха могли да са повече отколкото ако бяхте останали да използувате архаичните инструменти.

Също така – тези 3 стъпки са много по-ефективни в дългосрочен план спрямо алтернативните форми на спестявания. Това значи, че човек, който ги прави без да предприема спестяването за което говорим е по-напред финансово от човек, който е предприел само спестяването без стъпките.
Като да строиш къща без основа и без стени. Какво би станало, ако първо си купим мебелите, телевизора и хладилника на поляната, а после започнем с досадното леене на основи ?

Така че препоръчвам концентрация върху тези стъпки преди да си блъскаме главите в кой фонд, какъв вид и т.н.

1. Подсигиряването на прихода означава да дефинираме факторите, от които той зависи. Ако някъде сте чели, че най-голямия актив сме си самите ние, значи четивото е било по темата. Нашата способност да заработваме пари или, колко сме полезни на останалата част от света зависи от:
– нашите умения в професията
– нашето време
– нашето здраве
– социалните ни компетентности
Следователно отделянето на време за работа над тези фактори е инвестиция в самите нас, която ще има и своята доходност. А това е доходност в пъти по-висока от фондовете и ще ви дам пример. Ако за 3 години работим по 2 часа на ден над себе си, което след това води до двойно повишение на заплатата за следващите 3 години – то говорим за доходност от 400%
2. Стабилизирането на разхода означава нашия разход да бъде предвидим в дългосрочен план както на месечна, така и на годишна и педгодишна база. Защото потока е равен на прихода минус разхода. Работата върху него означава да:
– водим отчет за нашите разходи (да си събираме касовите бележки и записваме във файл)
– да минимизираме непредвидените разходи, като например за нашето здраве (знаем ли кога ще се разболеем и колко ще струва), нашето имущество (забраних на съседите тази година да ни наводняват !?), техника (да не си изпускаме телефона и да не ни крадат notebook-а !?).
– минимизиране на прахосничеството, като например: в магазин влизаме само със списък и бюджетно планиране на почивките
– търсим най-доброто качество за нашите пари. Това означава вместо винаги да купуваме най-евтиното – да се интересуваме от ефективността на стоката (кой я е произвел, през колко посредника минава преди да стигне до нас). Означава да сме актуални със съвременните методи на пазаруване (например онлайн), качествен контрол чрез сертификати и регулярно тестване, кой в каква степен определя вложените материали (архитекта/доктора/професионалиста или маркетинга). Доколко бизнес модела на производство разчита на рекламата и до колко опитността на потребителите е фактор (ако са доволни – ще препоръчат стоката на своите приятели)

3. Осигуряването на близките – означава да сме отговорни за тях. Означава списък на хората, които ако закъсат – ние ще даваме средства, за да ги спасяваме. Следователно можем да предвидим както финансов буфер, така и да се грижим те да се образоват на тема първите 2 стъпки, за които пиша тук. Означава ние да контролираме и подпомагаме процеса.

И така – оказа се, че ние за да можем да спестяваме – ни се отваря работа. Да това е част от усилията, които ще положим, за да получим адекватна доходност.
За това звучи по-лесно „живей на момента“, „консумирай всичко сега“, „отговорността е за будалите“.

Мога да съм полезен с опита си, ако желаете да работите над здравето и социалните компетентности (стъпка 2), също „търсим най-доброто качество за нашите пари“. За останалото се уча от скоро и за това ползувам услугите на компетентни хора – професионални треньори по лична ефективност. Те също превеждат и специализирани книги, които липсваха от българския пазар.

Автор: Храбър Емилов